ÅRSBERETNING OG KONSERTOVERSIKT FOR
SARPSBORG JAZZKLUBB
2014


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2013


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2012

Styret
På årsmøte 15. februar ble følgende styret valgt: Leder: Bjarne S Aaserød (valgt særskilt), nestleder: Per Olaf Toftner, cateringansvarlig/lodd: Karin Marie Arntzen og Gerd Irene Bråthen Sørensen, web/markedsføring/lyd: Dagfinn Kristiansen, sekretær: Ellen Juell Jørgensen, kasserer: Anne Grethe Kjuus, styremedlem: Karianne Darum.

Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 5 styremøter i perioden. Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2012, 190 medlemmer, en økning fra 2011 med 7 medlemmer. (2010 – 140 medlemmer). Møtevirksomhet: Bjarne S Aaserød har deltatt i klubbmøte i Norsk Jazzforum, landsmøte til Østnorsk Jazzsenter, Årsmøte i Visit Sarpsborg, Årsmøte i Sarpsborg Sentrumsforening. Videre har Bjarne S Aaserød deltatt på konferanse i regi av Østfold Kulturutvikling samt møter i Sarpsborg Sentrumsforening og Visit Sarpsborg.

Konserter/arrangement
Sarpsborg Jazzklubb har arrangert: 34 stk jazzcafé på Marron, 12 stk jazzcafé i Restaurantgata,  4 stk jamsessions  på Marron, 10 stk konserter på Glenghuset, 1 stk konsert i Sarpsborg Kirke, 1 stk julebord i Wegenerbrakka, 1 stk konsert på Nasjonal Jazzscene (Robert Normann-markering i samarbeid med New Orleans Workshop og Nasjonal Jazzscene) 1 stk Robert Normann-stipend konsert. Sarpsborg jazzklubb hadde også en jazzweekend på Malmøn i Sverige.  I tillegg kommer Robert Normann-festivalen 21. august – 26. august (se eget) Til sammen har det blitt arrangert 68 konserter utenom Robert Normann-festivalen med til sammen 8.960 besøkende.

Robert Normann-festival 21. – 26. august 2012
Den fjerde Robert Normann-festivalen ble utvidet til hele 6 dager med lunchjazz og nattkro hver dag som nye programposter. Videre var Sarpsborg Kommune medarrangør på musikkbrunchen og nyåpningen av Robert Normann-museet. Sarpsborg Viseklubb var også medarrangør på
to arrangementer. Seks konsertsteder og 20 arrangementer, noe som resulterte i  2.620 besøkende.

Robert Normann-muséet
Allerede i 2011 gjorde Sarpsborg jazzklubb en avtale med Sarpsborg Kommune om å flytte Robert Normann-museet fra St. Mariegt. til  Aktivitetshuset EPA. Sarpsborg Kommune foretok betydelige investeringer og museet ble en integrert del av caféen på senteret.  Cafeen fikk navnet «Robert KafEPA»  Åpningstidene er kl. 09:00 – 21:00 mandag til fredag.  Rolf Werner begynte på høstparten som «guide» hver onsdag kveld. Nyåpningen av Robert Normann museet fant sted onsdag 22. august. Regjerningen var representert med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Sarpsborg Kommune med ordfører Sindre Martinsen. Disse to sto for den offisielle åpningen. Videre var det taler av Finn Kramer Johansen som representerte Norsk Jazzarkiv og Norsk Jazzforbund,  Inger Christine Torp representerte Østfold Fylkeskommune og Ole Dørje, ansvarlig for innredning og design av museet holdt tale.  Jon Larsen holdt foredrag og Touché sto for musikken. Konferansier var Bjarne S Aaserød.

Robert Normann-stipend/Robert Normann-markering i Oslo
Sarpsborg Jazzklubb besluttet i 2012 å opprette et Robert Normann-stipend på kr. 20.000,- til en ungdom, 15-20 år som ønsket å utvikle seg innenfor kultur/musikk og satse på dette i fremtiden. Sarpsborg Arbeiderblad og Sarpsborgs Tusenårsjubileum ble med som bidragsytere til stipendet. Det ble avholdt en stipendkonsert med de fleste søkerne i forkant av utdelingen.  Det skal deles ut et stipend hvert år til og med tusenårsfeiringen til Sarpsborg i 2016.  Alle stipendvinnerne må opptre på en stipend-konsert under tusenårsfeiringen av SarpsborgStipendvinner for 2012 ble Emilie Berg Slangsvold. Hun opptrådte sammen med Hot Club de Norvège og Angelo de Barre samt Lars Klevstrand
og Carl Morten Iversen på Robert Normann-markeringen på Nasjonal jazzscene i Oslo 28. november. Målsetting er en årlig Robert Normann-markering i Oslo hvor også stipendinnehaveren samme år skal opptre.                                                                   

Støtte
Sarpsborg Jazzklubb mottok i 2012 støtte fra følgende organisasjoner: Kulturrådet, kr. 80.000,- Fond for utøvende kunstnere, kr. 30.000,- Musikkutstyrsordningen, kr 14.058,- Norsk Jazzforum kr. 15.000,- Sarpsborg Kommune, kr 70.000,- og Østfold Fylkeskommune kr 30.000,-
Videre ble vi tildelt kr. 13.767,- i grasrotmidler (tippemidler), og kr 17.749,- i momskompensasjon.

Vurdering
Det er høy aktivitet i Sarpsborg Jazzklubb. Med Robert Normann-festivalen har det blitt arrangert 89 konserter med et totalbesøk på ca. 11.580. Det har ikke vært noen problemer med gjennomføringen av konsertene, og flere medarbeidere har kommet til. Jazzcafé på Marron må fortsatt fremheves som «hjerte» i virksomheten og fungerer veldig miljøskapende og fungerer bra, også med tanke på rekrutering av medlemmer.
Det er verd å merke seg at loddsalget utgjorde kr 160.116 av inntektene på totalt kr 750.535,-. Vi har god kontakt med Sarpsborg Kommune gjennom Enhet Kultur og er synlige i bybildet gjennom lokalpressen.

Sarpsborg 22. januar 2013
Bjarne S Aaserød
Leder Sarpsborg Jazzklubb

                                                                                                                                                


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2011

Styret
På styremøte 10. februar 2011 ble følgende styre valgt:
Bjarne S Aaserød, leder – Per Olaf Toftner, nestleder – Gerd Irene Bråthen Sørensen, cateringansvarlig/lodd – Karin Marie Arntzen, cateringansvarlig/lodd- Dagfinn Kristiansen, web/markedsføring - Karianne Darum, sekretær – Helga Synnøve Kasene, styremedlem – Lillian Halvorsen, regnskapsfører. Lillian Halvorsen trakk seg som regnskapsfører på styremøte 31.8. Ny regnskapsfører ble Anne Grethe Kjuus. Helga Synnøve Kasene har vært fraværende siste tre kvart år.

Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 7 styremøter i perioden og et ekstraordinært årsmøte 3. mars på Verthuset på Alvim. På det ekstraordinære årsmøte ble regnskap vedtatt, sluttført av autorisert regnskapfører Bjørn Halle. Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2011 183 medlemmer, en økning fra 2010 med 43 medlemmer. Møtevirksomhet: Bjarne S Aaserød deltok på klubbmøte i regi av Norsk Jazzforum i mars i Oslo. Helga Synnøve Kasene deltok på landsmøte i Norsk Jazzforum i mai i Arendal og Per Olaf Toftner deltok på festivalmøte med Norsk Kulturråd på Hamar i november. På styremøte 21.11 opnevnte styret følgende valgkomité: Bjarne S Aaserød, Karianne Darum og Per Olaf Toftner. Helga Synnøve Kasene har vært ansvarlig for å lage utklippsbok. Bjarne S Aaserød har deltatt i en av komiteene som forbereder Sarpsborg kommunes 1000 års jubileum.

Konserter/arrangementer (vedlegg: konsertliste)
Sarpsborg Jazzklubb arrangerte 42 stk jazzcaféer på Marron, - 8 stk jazzcaféer i Restaurantgata (samarbeid med Marron, Brazzeri 74, Pizzanini og Sarpsborg Sentrum) I stk jamsession og 13 stk ordinære konserter på Glenghuset, - 5 stk jamsession på Marron, - 3 stk “Særpebua” (humorkveld) på Marron – 1 stk julekonsert i Sarpsborg Kirke – 1 stk julebord i Wegenerbrakka på Borgarsyssel museum og 1 stk Robert Normann-festival med 5 ulike arrangementer. Til sammen 78 arrangementer. Ca 7.300 publikummere har besøkt våre arrangementer. Sarpsborg Jazzklubb feiret sitt 5 års jubileum på Marron lørdag 7. januar med maratonjazz fra kl. 16.00 – midnatt. Meget vellykket og fullt hus.

Robert Normann-festival
Robert Normann-festivalen ble arrangert for tredje gang etter sammen mal som i 2010 på følgende arenaer: Glenghuset, Marron, Wegenerbrakka på Borgarsyssel Museum. Artister var: Hot Club de Norvège med Adrien Moignard, Kari Svendsen/Steinar Ofsdal og Kjetil Skaslien, Evergreens m/Synne Holm, Touché, Jazzbanditt og jamsession. Ca 600 stk besøkte festivalen.

Robert Normann-museum – sarpjazz.no Sarpjazz.no med Robert Normann-museumet hadde stort sett åpent på lørdager, og det var sommeren som trakk flest besøkende. Rolf Werner har bemannet sarpjazz.no med hjelp fra noen andre innimellom. På styremøte 21.11 bestemte Sarpsborg Jazzklubb å stille Robert Normann-museet til disposisjon for Sarpsborg Kommune, noe de hadde sagt seg villig til. Nytt Robert Normann museum vil åpne i august 2012 på aktivitetshuset EPA. Sarpsborg Jazzklubb sa opp sin leieavtale med Kyrre Berg med virkning fra 1.2.2012. Per Olaf Toftner tok ansvaret med avviklingen av sarpjazz.no

Støtte
Sarpsborg jazzklubb mottok i 2011 støtte fra følgende organisasjoner: Norsk Kulturråd, kr. 70.000,- Norsk Jazzforum, kr. 15.000,- Østnorsk Jazzsenter kr 10.000,- Sarpsborg Kommune kr 45.000,- Sarpsborg Sentrum kr 7.000,- Momskompensasjon (staten) kr 17.696,- Tippemidler (grasrotandelen) kr 12.791,- I mai ble Sarpsborg Jazzklubb tildelt kr 37.500,- fra Musikkutstyrsordningen til innkjøp av PA/musikkutstyr. Innkjøp vil bli foretatt i 2012.

Vurdering
Det har vært et hektisk år og aktiviteten har økt betydelig, spesielt gjennom jazzcafé hver lørdag ettermiddag. Hele 78 arrangementer har vært gjennomført med stort sett styremedlemmer som ansvarlig, men en del medlemmer har også bidratt på dugnad gjennom året. Dette vil bli mer systematisert i 2012 og flere medarbeidere utover styret vil bli engasjert. Styret med medhjelpere har klart denne oppgaven. Jazzcaféen på lørdager har fungert miljøskapende, noe igjen som har resultert i nye medlemmer. Spesielt må de som har solgt lodd fremheves. Hele kr 132.032,- har vært solgt i lodd i 2011. Dialogen med Sarpsborg Kommune er god, og Sarpsborg Jazzklubb synes godt i bybildet, gjennom presseoppslag og i kraft av sin aktivitet.

Sarpsborg 14. februar 2012

Bjarne S Aaserød
Leder Sarpsborg Jazzklubb

 


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2010 

Styret
På årsmøtet 23. februar 2010 ble følgende styre valgt:
Bjarne S Aaserød, leder – Per Olaf Toftner, nestleder – Gerd Sørensen, cateringansvarlig – Rolf Werner, loddansvarlig – Dagfinn Kristiansen, web/program/plakatansvarlig – Karin Arntzen, cateringansvarlig for styre – Lillian Halvorsen, regnskapsfører – Reidar Mikalsen, ansvarlig for CD utvalget i sarpjazz.no. Christine Bragevin Aaleskjær har vært knyttet til styret som observatør fra høsten 2010.


Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 5 styremøter i perioden, et langt lavere antall enn i 2009. Dette skyldes at sarpjazz.no (m/Robert Normann-muséet) er etablert, og virksomheten har kommet inn i et fast mønster i likhet med konsertene. Det samme kan man si med Robert Normann-festivalen som ble arrangert for andre gang i slutten av august 2010. Sarpsborg Jazzklubb er fortsatt registrert i grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som ga en inntekt på kr 8.203, for 2010. Sarpsborg Jazzklubb hadde 140 medlemmer i 2010 (2007 105stk, 2008 85 stk, 2009 148 stk)


Konserter
Sarpsborg Jazzklubb hadde flere nye prosjekter på gang i 2010. Restaurant Marron ble tatt i bruk som konsertarena. Det ble arrangert jazzcafé i Restaurantgata på sommeren og 6. november startet Sarpsborg Jazzklubb med fast jazzcafé på Marron hver lørdag fra kl. 16.00 – 18.00. Jazzcaféen har vært en stor suksess og vil fortsette i framtiden som et fast innslag. Det samme gjelder jazzcaféen i Restaurantgata som man håper å gjenta i 2011. Med jazzcaféene og Robert Normann-festivalen ble det i 2010 hele 45 arrangementer i regi av Sarpsborg Jazzklubb. (23 stk i 2009 og 19 stk i 2008)  I 2010 hadde Sarpsborg Jazzklubb følgende scener: Glenghuset, Rica Saga Hotel, Restaurantgata, Sarpsborg Kirke, Solli Brug, sarpjazz.no, Marron, Wegenerbrakka og uteområdet på Borgarsysssel Museum.

Besøkstall: Jazzcafé Restaurantgata ca 3.000 – Jazzcafé Marron ca 300 – andre konserter ca 1500 (betalende og fribilletter) Sum: 4800 – Studenter og personer under 22 år har kommet inn gratis på betalende konserter.

Utøvere i 2010 har vært. Ordinære konserter: Johnny Lauritzen m/venner, Svend Lundestad, Jazzin Babies m/Kari Svendsen, Ytre Suløens Jass-ensemble m/Tricia Boutté, Magnolia Jazzband, Hjemli/Ljungren band, Hotn´Spicy, Dagfinn Kristiansen trio, Terje Dyrud trio, Pippo the Crooner, Tribute to Mulligan m/Lauritzen/Winther kvintett, Søren Bøgelund trio, Hyllest til ”Nat King Cole” Marius Graf trio, Ulf Wakenius/Benny Green Special Quartet, Hege Saugstad/Carl Andreas Næss m/venner. Jazzcafé i Restaurantgata:

Terje Kinn/Knut Hem, Hege Saugstad band, Pippo the Crooner, Jan Erik Åslands orkester, Per Ljungren m/venner, Åge Karlsen orkester, Terje Dyruds orkester, 
Jazzcafé Marron:
Dagfinn Kristiansen trio, Thomas Gjestad trio, The Friendship group, Pippo the Crooner trio, Yngvar Ravneng trio, Mathisen/Toftner duo, Søren Bøgelund trio.

Det har vært arrangert en jazzjam og en maratonjazz med lokale jazzutøvere fra Østfold.


Robert Normann-festival
Robert Normann festivalen ble arrangert for andre gang 27 – 29 august på følgende arenaer:
Glenghuset, Restaurantgata, Marron, Wegenerbrakka og uteområdet på Borgarsyssel Museum
Utøvere var: Brødrene Ivanovitch m/Raya, Nevsky Jazzband, Per Einar Watles Sigøynertrio,
Touché, Hot Club the Norvège, Elusive Moose, Dynamic duo, Oddbjørn Brubakk (foredrag) samt jamsession. Besøkstall: Ca 1400


Robert Normann-museum – sarpjazz.no
Sarpjazz.no med Robert Normann museumet har hatt sitt første driftsår (åpnet i uke 22 2009) og har funnet sin form. Åpningstider har vært i sommerhalvåret torsdag – lørdag og i vinterhalvåret hver lørdag. Besøket har utvilsomt hver best i sommerhalvåret på lørdager og spesielt med fint vær og mye folk i sentrum. Mange utenbys finner veien. Sarpjazz.no betjenes på dugnad av jazzklubbens medlemmer, men fremheves bør Rolf Werner som museumsvert på lørdager med sin kunnskap og kjennskap til Robert Normann. Rolf Werner og museumet fikk også rosende omtale i bladet Musikk-kultur. 8 nye andeler a kr 1.000,- ble tegnet i 2010.


Støtte
Sarpsborg Jazzklubb fikk i 2010 støtte fra Norsk Kulturråd (kr 50.000,-) – Sarpsborg Kommune
(kr 45.000,-) – Norsk Jazzforum (kr 12.000,-) – Østnorsk Jazzsenter (kr 15.000,-) – Sarpsborg Sentrum (kr 5.000,-) Restaurantene Brazzeriet 74, Marron og Pizzanini har vært med og finansiert jazzcaféene i Restaurantgata. Sarpsborg Jazzklubb mottok kr 8.203,- av tippemidler gjennom Grasrotandelen og fikk gjennom Norsk Jazzforum momskompensasjon på kr 17.493,-


Vurdering
Siden starten i februar 2007, har Sarpsborg Jazzklubb vokst i omfang og har på den korte tiden blitt en betydelig kulturfaktor i Sarpsborg – gjennom vanlig konsertvirksomhet, Robert Normann-festival og ikke minst gjennom driften av Robert Normann-museet. (sarpjazz.no)

Sarpsborg Jazzklubb har profesjonelle web-sider og har vært synlig gjennom flotte plakater og flyers gjennom hele året.  Jazzcaféene i Restaurantgata og på Marron har vært med på å styrke miljøet og har medført økt rekruteringen av nye medlemmer og konsertgjengere.

Sarpsborg Jazzklubb føler at man har hatt en god dialog med kulturetaten i Sarpsborg Kommune, deltar etter beste evne i Norsk Jazzforbund sine aktiviteter og er synlig i kulturlivet i Sarpsborg. Det har stort sett vært styremedlemmene som har vært aktive, men også andre av klubbens medlemmer har trådt til, spesielt under Robert Normann - festivalen. Det har gått veldig bra – behovet for dugnad er heller ikke veldig stort.
Det gjelder å få gjennomført konsertene, og det klarer vi godt med de resursene vi har.

Sarpsborg 4. februar 2011
Bjarne S Aaserød
leder Sarpsborg Jazzklubb


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2009

Styret
På årsmøte 28. januar 2009 ble følgende styre valgt:

Bjarne S Aaserød, leder (gj.valg) – Per Olaf Toftner, nestleder (gj.valg) – Gerd Sørensen, cateringansvarlig (gj.valg) – Rolf Werner, loddansvarlig (gj.valg) – Dagfinn Kristiansen, web/program/plakatansvarlig (gj.valg) – Reidar Mikalsen, styremedlem (ny)

Senere ble styret utvidet med Karin Arntzen, bevertningsansvarlig for styret og Lillian Halvorsen (nov. 2009) som påtroppende regnskapsfører.

Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 14 styremøter i perioden. Regnskapet ble 1. halvår 2009 ført av Johnny Lauritzen og 2. halvår av Per Olaf Toftner. Sarpsborg Jazzklubb utvidet sin virksomhet radikalt med Robert Normann - festival og etablering av sarpjazz.no med Robert Normann Museum. Sarpsborg Jazzklubb registrerte seg i grasrotandelen til Norsk Tipping og mottok 1. halvår (1. januar – 31. mai) kr. 3.607 i midler. 2.halvår mottok jazzklubben kr. 2.693,-

Bjarne S Aaserød og Per Olaf Toftner deltok på landsmøtet til Norsk Jazzforum 24. – 26. april 2009. Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2009 148 medlemmer. (2008 85 stk og i 2007 105 stk), en økning på hele 63 medlemmer.

Konserter
I 2009 hadde Sarpsborg Jazzklubb følgende scener: Glenghuset, M.S. Krabben, Sarpsborg Kirke, Rock 51 og Wegenerbrakka på Borgarsyssel Museum. Det ble arrangert 23 konserter (19 stk i 2008) og Robert Normann festival med fem arrangementer på fem forskjellige steder.

Besøkstall i Sarpsborg Jazzklubb har vært 3425, fordelt slik: 2.000 på Robert Normann-festival og 1425 på ordinære konserter.

Utøvere i 2009 har vært: Dagfinn Kristiansen trio, Ytre Suløens Jass-ensemble (Glenghuset og Sarpsborg Kirke), Stokstad Jensen Trad Band, Majken Swing Society, The Sinatra Songbook, Mirele, Hallgeir Pedersen ”Knock Out”, Caledonia Jazzband, Changes for Mingus, Skjærgårdsjazz med Jan Inge Melsæter kvartett, Brazz Brothers, Tor Inge Rishaug m/venner, Christiandssand String Swing Ensemble, Union Rhytm Kings, Scott Hamilton Scandinavian Five, Johnny Lauritzens Swing & Sweet og Pippo the Crooner. Det ble arrangert  konserter på Rock 51 under vignetten UNGJAZZ SARPSBORG med: Thomas Gjestad m/venner, Define Quiet og Bolt.  Ungjazz var et prosjekt som skulle ha yngre utøvere på scenen og et siktemål om yngre publikummere. To jam-sessioner har vært arrangert i perioden.

Robert Normann-festival
I mars bestemte Sarpsborg Jazzklubb seg for å arrangere Robert Normann-festival for første gang og med sikte på at det skulle ble en årlig festival. Festivalen ble arrangert 28 – 30 august på Glenghuset, Rica Saga Hotel, Kulåsparken, Gågata og Borgarsyssel Museum. Følgende artister opptrådte under festivalen: Christiandssand Stringswingensemble, Kjell Karlsen orkester, Lillebjørn Nilsen med Terje Venaas og Hans Graasvold,  Ulf Wakenius, Hot Club de Norvège, Lars Klevstrand med Carl Morten Iversen, Jon Eberson trio, Bajazz. Oddbjørn Brubakk holdt foredrag om Robert Normann i Wegenerbrakka samt spilte med trioen: Rolf Werner og Roger ”bass”. På Rica Saga Hotel ble det arrangert en meget vellykket jamsession.

Knut Borge var konferansier i Kulåsparken hvor festivalen ble åpnet av kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

Besøket under Robert Normann festivalen var på ca 2.000,- hvor arrangementene i gågata og på Borgarsyssel Museum trakk de fleste publikummerne – to arrangementer som også var gratis. Støtte til Robert Normann- festivalen kom fra: Norsk Jazzforum (kr. 20.000,-) Sarpsborg Kommune (kr 25.000,-) Fond For Utøvende Kunstnere (kr 50.000,-) og Sarpsborg Sentrum (kr 15.000,-) Sarpsborg Arbeiderblad sponset annonse.

Robert Normann-museum – sarpjazz.no
Uke 22 ble en historisk uke og styremøte i Sarpsborg Jazzklubb 28. mai ble et historisk møte, ikke bare for Sarpsborg Jazzklubb, men også for Sarpsborg by. På styremøte 28. mai bestemte Sarpsborg Jazzklubb at de ville etablere et Robert Normann museum samt å kjøpe instrumenter og annet etter Robert Normann fra Scanfil Auksjoner. Instrumentene skulle bare noen dager senere legges ut på auksjon, noe Sarpsborg Jazzklubb ville forhindre. Samme kveld ble det sendt ut mail til potensielle interesserte om tegning av andeler a kr 1.000,- og allerede den påfølgende morgen, hadde man tilsagn på 30 stk. Innen utgangen av uken var man nådd 60 andeler og Sarpsborg Kommune kjøpte uka derpå  75 andeler fra en tidligere ubrukt prosjektbevilgning til et eventuelt Robert Normann museum i regi av Østfold Museumet. Dette prosjektet ble det aldri noe av. 2. juni reiste hele styret i Sarpsborg Jazzklubb til Oslo og Scanfil auksjoner og kjøpte instrumentene. Nestleder Per Olaf Toftner garanterte for beløpet.

Sarpsborg Jazzklubb hadde fått tilsagn på lokaler i St. Mariegt. 78 (midt i gågata). Museumsdesigner Ole Dørje ble kontaktet og sa
seg villig til å designe museet på dugnad. Sarpsborg Jazzklubb inngikk leieavtale med Kyrre Berg og juli og august ble brukt til å innrede
og pusse opp lokalene – på dugnad av jazzklubbens medlemmer med styret i spissen.  Sarpjazz.no (som ble navnet) med
Robert Normann-museum ble åpnet
av ordfører Jan Engsmyr til stor festivitas 20. august. Ca 300 mennesker var til stede ved åpningen første dag.

Etter åpningen ble sarpjazz.no meget godt besøkt. Sarpjazz.no har i dag etter litt fram og tilbake,  åpningstidene: torsdag/fredag
kl 13 – 17 og lørdag 12-15. og foruten Robert Normann museet, er det treffsted/billettkontor for jazzklubben samt salg av jazz CDer.

Besøket i 2009 har vært på ca 1800. Sarpjazz.no betjenes på dugnad av jazzklubbens medlemmer, vesentlig styret.

Vurdering
Det har vært et meget hektisk år for Sarpsborg Jazzklubb, spesielt pga etableringen av Robert Normann-museum og Robert Normann-festival. Den store utfordringen blir driften av sarpjazz.no, ikke minst økonomisk. Årlig utgifter er på ca kr 100.000,- og det gjenstår å få samlet inn penger til oppussingen som kom på ca kr 100.000. Disse pengene har jazklubben lånt, og det må prioriteres tilbakebetaling.
Gjennom økt medlemstall og økt støtte fra Norsk Kulturråd, håper vi derimot at det vil gi oss et fundament for videre drift,
men vi er avhengig av større støtte fra Sarpsborg Kommune og det lokale næringslivet. Den store oppgaven for Sarpsborg Jazzklubb
blir å formidle kunnskap om Robert Normann sin betydning innenfor norsk kulturliv (spesielt til lokalbefolkningen, politikere og
næringsliv), og så får man håpe at det igjen vil generere økonomisk støtte til museet. Pene ord kan man ikke leve av.

Gledelig er det at konsertene er godt besøkt og mange setter pris på at Sarpsborg Jazzklubb eksisterer og har blitt en betydelig faktor i det lokale kulturlivet.

Sarpsborg 23. februar 2010
Bjarne S Aaserød
leder


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2008

Styret
På årsmøte 31. januar 2008 ble følgende styre valgt.

Bjarne S Aaserød, leder (gj.valg) – Johnny Lauritzen, kasserer (gj.valg) – Per Olaf Toftner, nestleder (gj.valg) – Rolf Werner,
loddansvarlig (gj.valg) – Dagfinn Kristiansen, web/program/plakatansvarlig (gj.valg) – Gerd Sørensen, cateringansvarlig (ny)

Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 6 styremøter i perioden. Klubbkveldene arrangeres hver 14. dag på Glenghuset i Sarpsborg med
opphold på sommeren. Det ble arrangert juleavslutning i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum 6. desember 2008 (med mat og musikk)
med 50 stk til stede. Sarpsborg Jazzklubb kjøpte i 2008 2 stk aksjer a kr. 1.000,- i Visit Sarpsborg

I perioden har det vært arrangert 19 stk konserter. Besøk: 1.019 personer har besøkt våre konserter. I gjennomsnitt har 20 stk personer pr. konsert kommet inn gratis i form av at de er studenter, personer under 22 år eller Gleng medarbeidere. Planlagt konsert med
Scott Hamilton Scandinavian Five på Kulturkvartalet (Smørehallen) ble avlyst pga sykdom.

Jamsession – Det har vært arrangert 3 stk jamsessions med ca 20 stk musiker-oppmøte hver kveld.  Jamsession kveldene betyr mye
for klubben økonomisk da honorarer ikke blir utbetalt.

Sarpsborg Jazzklubb er medlem av Norsk Jazzforum og Østnorsk Jazzsenter og har mottatt økonomisk støtte fra disse foreningene.
I 2008 mottok Sarpsborg Jazzklubb også kr. 8.000,- i støtte fra Sarpsborg Kommune

Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2008 86 stk medlemmer (2007 – 105 stk), og medlemsmassen kommer fra hele Østfold Fylke.

Utøvere
Følgende band har opptrådt i Sarpsborg Jazzklubb regi i 2008:Magnolia Jazzband (9.2. og 29.8.) – Eberson/Kjersem/Hole (15.2.) – Ann Helen Hjemli Band (29.2.) – ”Pippo the crooner” (22.3. og 27.12. jazzdans) – Staffan W Olsson trio (29.3.) – Kofi/Makowski project (11.4.) – Majken Swing Society (25.4.) – Undecided Jazzband (9.5.) – Terje Dyrud Kvartett (12.9.) – Sharp 9 (27.9.) – The Ellingtones (10.10) – Prosjekt Sarpsborg Storband (24.10.) – Odeon (7.11.) – Leif Winter Kvintett (6.12.)

Vurdering
Sarpsborg Jazzklubb har en sunn økonomi, men man kan selvfølgelig ikke tillate seg de helt store satsningene med tanke på honorar…noe som kunne vært ønskelig en gang i blant. Hovedinntektene er støtte fra Norsk Jazzforum, Østnorsk Jazzsenter,  billettinntekter, medlemskontigent og loddsalg.  Loddsalget på klubbkveldene betyr mye for klubbens økonomi. (se regnskap) Gjennomføringene av konsertene har gått greit med vesentlig styremedlemmer som ”arbeidskraft”.  Vi har grunn til å være stolte av våre hjemmesider hvor Dagfinn Kristiansen gjør en fenomenal jobb, likedann utforming av plakater og trykte program.  I motsetning til 2007, kan vi ikke si oss fornøyd med pressedekningen i lokalpressen, men det legger ingen demper på vår aktivitet og optimisme.

Sarpsborg 27.01.2009
Bjarne S Aaserød (leder)


ÅRSBERETNING FOR SARPSBORG JAZZKLUBB
2007

Stiftelse/styret
Sarpsborg Jazzklubb ble stiftet 4. januar 2007, og på stiftelsesmøte ble følgende styre valgt:

Leder: Bjarne S Aaserød

Styremedlemmer: Per Olaf Toftner, Rolf Werner, Sunniva Berg, Johnny Lauritzen (under styrets konstituering ble Johnny Lauritzen
valgt til kasserer). Jmfr. § 5 i vedtektene ble styret senere supplert med Dagfinn Kristiansen med spesielt ansvar for hjemmesider.
(www.sarpjazz.no)

Organisasjon og drift
Sarpsborg Jazzklubb har hatt 6 styremøter i perioden.  Første halvår 2007 var klubbkveldene i restauranten på Hotel St. Olav med
konserter hver fredag.  2. halvår 2007 var klubbkveldene på Glenghuset, og det ble arrangert konserter hver 14. dag, også der på fredager.
Første halvår 2007 ble det også arrangert uformelle sammenkomster hver torsdag i peisestua på Hotel St. Olav.

I perioden har det vært arrangert 26 stk konserter hvorav 18 stk på Hotel St. Olav, 6 stk på Glenghuset, 1 stk på Festiviteten og 1 stk i
Sarpsborg Kirke.

Besøk
1.400 personer har besøkt konsertene hvorav 967 betalende.

Onsdag 16. mai arrangerte Sarpsborg Jazzklubb i samarbeid med Sarpsborg Kommune storband-konsert på Hotel St. Olav med Sarpsborgs vennskapsby Grand Forks  Red River Highschool Band.  På scenen deltok også Skjeberg Storband og Pippo the Crooner med band.
Arrangementet var gratis.

Jamsession – Det har vært arrangert 5 stk jamsessions med ca 20 stk musiker- oppmøte hver kveld. Disse kveldene har vært ryggraden i jazzklubbens økonomi da det ikke har vært utbetalt honorarer. Alle musikere har opptrådt gratis.  I desember 2007 bestemt også styret at for framtiden skulle studenter og personer under 22 år komme inn gratis.

Sarpsborg Jazzklubb er medlem av Norsk Jazzforum og Østnorsk Jazzsenter og har også mottatt økonomisk støtte fra disse foreningene.
Bjarne S Aaserød og Per Olaf Toftner deltok på jazzseminar på Kongsberg i regi av Østnorsk Jazzforum 1. halvår 2007.

Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2007 en privat sponsor (Røntgenkontrollen) og ingen offentlig støtte.
Sarpsborg Jazzklubb hadde i 2007 105 stk medlemmer, og medlemsmassen kommer fra hele Østfold Fylke.

Utøvere
Følgende band har opptrådt i Sarpsborg Jazzklubbs regi:

Magnolia Jazzband (9.2.) - Swingsters (16.2.) - Rune Nico trio (23.2.) - New Orleans Revival m/Tricia Boutté (2.3.) - Undecided Jazzband
(16.3.) - Ophelia Orchestra (23.3.) - Pippo The Crooner (30.3. og 28.12.) - Leif Simensens kvartett (13.4.) - Hot Club de Norvegé m/Angelo de Barre  (17.4.) - Speak Low (20.4.) - Tone Petronelle m/band (27.4.) - Funky Butt (4.5.) - Ann Helen Hjemli Band (11.5.) - Red River Highschool band fra Grand Forks og Skjeberg Storband (16.5.) - Staffan William Olsson trio (19.5.) - Jazzin´ Babies (21.9.) - Leif Winther kvintett (5.10.) - Christiania 12 (19.10) - T.C. Hawkins m/Ytre Suløens Jassensemble (20.10.) - Nina Andreassen og Anders Årum trio (9.11.)

Vurdering
Det første året i Sarpsborg Jazzklubb har vært et meget aktivt år, og man må si seg svært godt fornøyd med besøk, gjennomføring og økonomi. Hovedinntektene har vært billettinntekter, loddsalg, medlemskontigent og inntektene fra jamsessions. (se regnskap)  Hjemmesidene til Sarpsborg Jazzklubb redigert av Dagfinn Kristiansen, er et meget nyttig markedsføringsinstrument, og Sarpsborg Jazzklubb har grunn til å være stolte av utformingen og hyppig oppdateringer. Jazzklubben har også hatt god pressedekning.

Sarpsborg 31.01.2008
Bjarne S Aaserød
leder