Scott Hamilton & Scandinavian Five
på Glenghuset 28. nov. 2009


Scott Hamilton


Scott Hamilton


Jan Lungren


Jesper Bodilsen & Scott Hamilton


Jesper Bodilsen


Kristian Leth


Ulf Wakenius


Fem glade verdenstjerner innen jazz, takker for seg
til et kjempepublikum i et fullsatt Glenghus.